Home / Customer Cases / Dagab gør store besparelser gennem AddSecures system til Eko-kørsel

Dagab gør store besparelser gennem AddSecures system til Eko-kørsel

Dagab sparer tid med Tacho-Download og administrationsopgaven og kan være mere involveret i coaching med Eko-kørsel. For at nå høje miljø- og kvalitetsmål bruger Dagab systemer fra AddSecure til Eko-kørsel.

Download kundhistorien

Interview med Lennart Håård, Transportudvikler på Dagab, Sweden.

Hvordan har dit flådestyringssystem været af værdi for din virksomhed? Vi bruger kortvisningen meget! Det er godt at kunne se i realtid, hvor alle ressourcerne er. Vi bruger denne funktion dagligt til at tjekke flåden. Nogle gange ringer en butik til os, hvis en levering er forsinket, og når de spørger, hvor køretøjet er, kan vi svare hurtigt.

Det er også nemt at kommunikere med chaufførerne via beskedfunktionen. Du kan hurtigt nå ud til alle, og det gør kommunikationen meget nemmere. Hvis en palle f.eks. mangler i en butik, så er det nemt at sende en meddelelse til de berørte chauffører. Chaufførerne bruger også systemet til at sende beskeder til transportledelsen og andre chauffører.

En anden vigtig del af systemet er funktionen til energiøkonomisk kørsel! Det er vigtigt for os at køre energieffektivt og miljøvenligt. Derfor arbejder vi hårdt på at følge op på kørselsmønsteret hos vores chauffører. I dag udskriver vi rapporter og distribuerer dem til chaufførerne i deres postbakker hver uge. Vores supervisorer hjælper chaufførerne med de laveste scorer for energiøkonomisk kørsel, så de kan blive bedre. Vi planlægger at begynde at sende rapporterne ud via e-mail inden længe.

Vi bruger også fjern-download af fartskriverfilerne og chaufførkortet. Denne service sparer os en masse tid! Tidligere var du nødt til at løbe rundt med et USB-stik og indsamle filer fra fartskriverne.

Ud over chauffør- og køretøjsfunktionerne har vi også installeret udstyr til temperaturovervågning af varerne. Det er naturligvis vigtigt for os at kunne sikre en uafbrudt kølekæde ved at overvåge temperaturen i fødevarerne under transporten. I nogle tilfælde tilsluttede vi AddSecure-systemet direkte til køleenheden. Vores mål var at få temperaturoplysninger fra køleenhedens sensorer og at få de indstillede værdier. I de fleste tilfælde foregik tilslutningen uden problemer, og det sparede tid i forhold til installation af uafhængige sensorer. Derudover er det praktisk at kunne se indstillede værdier i AddSecures system og bruge dem til temperaturalarmer.

Vi sparer beskedservicen og den automatiske fjern-download af fartskriveren en masse tid, som vi nu kan bruge på andre ting!

Lennart Håård, Transportudvikler på Dagab

Hvilke kriterier afgjorde valget af leverandør af en mobil dataløsning?
De primære kriterier var, at der skulle være en skærm i lastbilen, som kunne lære chaufførerne om energiøkonomisk kørsel og gøre anden kommunikation med dem nemmere. Vi er overbeviste om, at en skærm til chaufførkommunikation er nødvendig for at engagere dem og for at opnå målene med vores projekt.

Derudover mente vi, at det var vigtigt at have et uafhængigt og samlet system, som kunne indsamle alle vigtige oplysninger og vise dem ét sted – for at forbinde vores køretøjer og kuldegrupper med vores transportledelsesteam. Vi har ganske mange forskellige mærker, både hvad angår køretøjer og kuldegrupper.

Vi ville selvfølgelig også have, at systemet opfyldte vores tekniske og funktionelle krav, og at der var en god balance mellem funktionerne for chaufførerne og for dem, der arbejder på kontoret.

Har du nogle eksempler på, hvad investeringen i mobile data har betydet for jeres virksomhed?
Vi har desværre ingen tilgængelige tal, der viser vores besparelser på brændstof, reduceret administration eller mere effektive transportflows. Vi er imidlertid fuldstændig overbeviste om, at systemet i høj grad gør det daglige arbejde nemmere. F.eks. sparer beskedservicen og den automatiske fjerndownload af fartskriveren en masse tid, som vi nu kan bruge på andre ting!

Hvis du har et godt råd til andre transportvirksomheder med hensyn til valg af computerudstyr i køretøjet, hvad skulle det så være?
Involver chaufførerne! Det er vigtigt at holde chaufførerne orienteret hele tiden, sæt dem i centrum for projektet! Når chaufføren får tilbudt en skærm, føler de sig ikke overvåget,
men involveret, og det er det, der er vores mål.

Start med en test, det er en god måde at evaluere systemet på. Vi startede med at udstyre to køretøjer, og efter vores “godkendelse af systemet” implementerede vi
det trin for trin i vores depoter, by for by.

I dag er de fleste chauffører positive over for systemet. Nogle er meget engagerede og har en masse idéer om, hvordan vores workflow og system kunne blive endnu bedre. Det er sjovt, men det kan også være ganske tidskrævende at gennemgå alle idéerne!