ISO certifications and management systems

AddSecures kvalitets- og styringssystem er certificeret i overensstemmelse med ISO 9001-, 14001- og 27001 standarderne.

Vi er forpligtede til løbende at forbedre kvaliteten af vores produkter, vores kunderelationer, vores miljøpåvirkning og os selv. Vi overholder gældende love og regler vedrørende vores forretning.

Styringssystemet omfatter alle vores aktiviteter og bekræfter, at vores processer og fælles praksis opfylder internationale standarder.

   

Læs mere om vores virksomhedsgovernance her:
https://www.addsecuregroup.com/corporategovernance/