ISO certifications and environmental management system

AddSecures kvalitets- og miljøstyringssystem er certificeret i overensstemmelse med ISO 9001- og 14001-standarderne.

Vi er forpligtede til løbende at forbedre kvaliteten af vores produkter, vores kunderelationer, vores miljøpåvirkning og os selv. Vi overholder gældende love og regler vedrørende vores forretning.

Styringssystemet omfatter alle vores aktiviteter og bekræfter, at vores processer og fælles praksis opfylder internationale standarder.

     

Læs mere om vores virksomhedsgovernance her:
https://www.addsecuregroup.com/corporategovernance/