Ny undersøgelse: Flertallet af alle europæiske transportvirksomheder ønsker at gøre deres flåde mere bæredygtige, men der er udfordringer.

Ifølge AddSecures undersøgelse ønsker 83% af eupropæiske transportvirksomheder at skifte til eldrevne køretøjer eller at benytte alternativt brændstof til deres flåde. Hovedårsagen til ønsket af en mere bæredygtig flåde er er virksomheders målsætningen om bæredygtighed generelt og i høj grad kundernes krav. Uanset hvad, så er de 4 største udfordringer ifm. skiftet for disse virksomheder: Bekymringer om rækkevidden, mangel på opladningsstationer, tunge batterier og høje omkostninger ifm. køb af elektriske køretøjer. Udfordringer, der kan klares med avanceret teknologi.  

En ny undersøgelse, gennemført af AddSecure, en førende, europæisk udbyder af sikre IoT løsninger, visere, at fire ud af 5 (83%) europæsiske transportvirksomheder er villige til at skifte til elektriske køretøjer eller alternativt brændstof i deres flåde – eller begge dele, hvis muligheden er der.  

Den paneuropæiske undersøgelse viser, at en transportvirksomhed ud af fire (26%) overvejer bæredygtigheden som den primære årsag til ønsket om omstilling til en mere klimavenlig flåde. Flere end en ud af fem (23%) udtalte, at kundernes krav er den hovedsagelige årsag for ønsket om omstillingen.  

”Disse resultater fremhæver nødvendigheden for større investeringer i teknologi og infrastruktur for at kunne understøtte omstillinger til bæredygtige flåder i Europa – både for at imødekomme transportvirksomhedernes behov og for at gør det muligt for dem at imødekomme kundernes krav. Uden den slags investeringer, vil transportvirksomheder have meget svært ved at overkomme udfordringerne for at imødekomme de stigende krav for klimavenlige transportløsninger”, udtaler Claes Ödman, CEO for Smart Transport hos AddSecure.  

Over to tredjedele (70%) udtrykker bekymring om køretøjernes begrænsede rækkevidde (også kaldet ”range anxiety” = rækkeviddeangst), hvilket er en stor udfordring. Manglen af lade stationer langs vejene er ligeledes nævnt som en stor bekymring for mere end 3 ud af 5 adspurgte (65%), hvorimod den tunge vægt af batterierne og de høje omkostninger for El-køretøjer begge vakte bekymring hos 50% af de adspurgte.  

”Hos AddSecure forstår vi udfordringer, som transportvirksomheder står overfor, når de overvejer omstilling til bæredygtige køretøjsflåder. Derfor er vi dedikeret i at tilbyde innovative og smarte løsninger, der kan hjælpe med at overkomme disse udfordringer, således at en omstilling til elektriske køretøjer samt alternative brændstoffer kan betyde en mere bæredygtig fremtid”, udtaler Ulrika Allén, VP Products and Technology, Smart Transport hos AddSecure.  

Download den komplette, paneuropæiske rapport ”Er du klar til skiftet til elektriske køretøjer” her.

Om undersøgelsen 
Denne undersøgelse blev foretaget mellem oktober og november 2022. Den paneuropæiske undersøgelse bestod af 17 spørgsmål og blev sendt ud til kunder i 10 Lande, i alt deltog ca. 300 kunder. 

Loading