Home / About us / Databeskyttelse / Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Juli 2024

AddSecure Privatlivspolitik

Dette dokument er en oversættelse af AddSecures privatlivspolitik. I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version af AddSecures privatlivspolitik gældende.

AddSecure Group AB, reg.nr. 559210-7402, eller AddSecure Group AB’s datterselskab, som du har et kundeforhold til, er den persondataansvarlige for dine personoplysninger.

Vi respekterer og beskytter dit privatliv, og vi ønsker, at du skal føle dig sikker, når vi behandler dine personoplysninger. Al vores behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder den generelle forordning om databeskyttelse (2016/679) (“GDPR“) og andre gældende nationale databeskyttelseslove.

I denne privatlivspolitik informerer vi dig om, hvordan dine personoplysninger og den dertil relaterede behandling håndteres af AddSecure.

1.   Generelt

For at kunne levere vores produkter og tjenester til dig som kunde og bruger er vi nødt til at behandle visse personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskriver vi behandlingen af personoplysninger fra vores forhandlere, partnere, kunder og/eller brugere af vores tjenester samt abonnenter på nyhedsbreve og besøgende på vores websteder.

Denne privatlivspolitik gælder for AddSecure Group AB og dennes datterselskaber, alt efter hvad der er relevant, som er angivet på addsecure.com/about-us/data-protection/ (i det følgende samlet benævnt “AddSecure“).

2.   Ansvar for personoplysninger

I det omfang AddSecure er den dataansvarlige for dine personoplysninger, er AddSecure ansvarlig for at sikre, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du finder vores kontaktoplysninger nederst i denne privatlivspolitik (se punkt 12 “Kontaktoplysninger”).

3.   Behandlingen af dine personoplysninger

AddSecure behandler dine personoplysninger for at kunne levere produkter og tjenester til dig på den bedst mulige måde. Derfor bruger vi dine personoplysninger til følgende formål:

  • Administrative opgaver og gennemførelse af kontrakter og for at kunne beskytte vores juridiske interesser,
  • Marketing, abonnementer på nyhedsbreve (herunder tilpassede direkte e-mails),
  • Produktudvikling, serviceudvikling og generel forretningsudvikling,
  • Administration i forbindelse med virksomhedsovertagelser og omstrukturering, og
  • Levering af helbreds- og plejerelaterede telefontjenester via AddSecure Smart Care Oy.

Data leveret af dig vedrørende jobansøgninger under vores karrierewebsted registreres separat i vores rekrutteringssystem. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om, hvordan rekrutteringsdata behandles og gemmes af AddSecure, samt hvilken type af oplysninger der behandles, i denne separate privatlivspolitik.

Vi indsamler og behandler aldrig bevidst særlige kategorier af personoplysninger (dvs. data, der f.eks. ville afsløre racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab eller en fysisk persons sexliv eller seksuelle orientering).

Som en undtagelse til dette behandler AddSecure Smart Care Oy personoplysninger og oplysninger relateret til sundhed i forbindelse med sine helbreds- og plejerelaterede telefontjenester. En sådan behandling udføres kun i overensstemmelse med gældende lovgivning og i det omfang, det er nødvendigt for at sikre organiseringen, planlægningen, implementeringen og overvågningen af tjenesterne.

Addsecure behandler kun personoplysninger af mindreårig under 16 år, hvis vedkommende har et kundeforhold til os. I disse tilfælde vil der blive udvist særlig omhu for at beskytte personlige oplysninger, samtidig vil vi søge samtykke fra den mindreåriges værge eller juridiske repræsentant inden vi behandler oplysningerne.

Følgende tabeller giver flere oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger, såsom hvorfor vi bruger dine personoplysninger, hvilke personoplysninger vi opbevarer, og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

Opfyldelse af kontrakter

Formål:
Administrative opgaver og gennemførelsen af kontrakter og for at kunne beskytte vores juridiske interesser.
Personoplysninger:
Kundedata såsom kundenummer, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
Ordre- og betalingsoplysninger såsom ordrehistorik og andre betalingsoplysninger.
Loginoplysninger såsom e-mailadresse og adgangskode.
Elektroniske logfiler såsom mobil datatrafik eller anden datatrafik sendt til vores alarmplatforme og andre systemer.
Lydoptagelser knyttet til support og kundeservicehenvendelser.
Hvad vi gør:
Vi bruger dine personoplysninger til at levere, administrere og tilpasse vores produkter og tjenester og til at give dig mulighed for at logge ind på vores webtjenester og til at yde kundeservice til dig som bruger. I et sikkerheds-, kvalitets- og uddannelsesmæssigt formål registrerer vi muligvis opkald til og fra vores support- og kundeserviceafdelinger.

I tilfælde af en tvist, såsom vedrørende betaling, har vi ret til at bruge dine oplysninger til at fastlægge, forsvare eller fremsætte et retskrav.
Retsgrundlag:
Opfyldelse af kontrakter
For at være i stand til at opfylde vores kontrakt med dig.

Legitim interesse
Såfremt AddSecure vurderer, at vores legitime interesse i at fastsætte, forsvare eller fremsætte et retskrav opvejer din interesse i at beskytte dine personoplysninger.
Opbevaringsperiode:
Dine oplysninger gemmes, så længe vi har et kundeforhold til dig, og derefter i op til fireogtyve (24) måneder. Vores kundeforhold til dig gælder i aftalens løbetid, og når du er opført som kontaktperson eller lignende, og så længe du interagerer med os, for eksempel ved at kontakte os. Lydoptagelser opbevares i maksimalt tredive (30) dage.

Smart Alarms Elevatoralarmopkald optages og gemmes i op til 6 måneder.

Visse data, f.eks. betalingsoplysninger, kan opbevares i en længere periode, hvis det er nødvendigt for at overholde AddSecures juridiske krav (f.eks. obligatoriske regnskabshandlinger, andre love eller bestemmelser) eller for at fastlægge, forsvare eller fremsætte et retskrav.

Dine rettigheder:
Du har ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af en legitim interesse. Se punkt 9 Dine rettigheder for yderligere oplysninger.
Oplysningerne i denne tabel gælder for AddSecure.

Marketing

Formål:
Marketing, abonnementer på nyhedsbreve (herunder tilpassede direkte e-mails).
Personoplysninger:
Kundedata såsom kundenummer, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
Surfingvaner og besøgshistorik såsom IP-adresser, de sider, du har besøgt på vores website (og andre), og hvor længe besøget varede.
Loginoplysninger såsom e-mailadresse og adgangskode.
Hvad vi gør:
Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med vores markedsføring og markedssegmentering.

Markedssegmentering betyder normalt, at vi kategoriserer vores kundebase på grundlag af de produkter, du har købt, de tjenester, du bruger, den interesse, du har udvist i forhold til vores offentliggjorte indhold, og den rolle, du har i virksomheden.

Hvis du ikke er kunde, men ønsker at drage fordel af tilbud og oplysninger om nye produkter og konkurrencer, har vi brug for dit samtykke til at kunne behandle dine personoplysninger til markedsføringsformål.

For at samtykket skal være gyldigt, skal du afgive et sådant samtykke aktivt. Eksempler på aktivt samtykke kan være bekræftelsen af et abonnement på et nyhedsbrev ved at markere et felt på nettet, udfylde oplysninger i en webformular, anmode om oplysninger via e-mail, svare ja til et direkte spørgsmål om at sende dig oplysninger, dele et visitkort eller lignende.
Retsgrundlag:
Legitim interesse
Vores markedsføring er baseret på legitim interesse, når a) markedsføringen vedrører de samme produktgrupper eller tjenester, som kunden tidligere har brugt, eller b) modtageren vil qua sit erhverv sandsynligvis have en interesse i produktet (gælder kun i lande, hvor denne tilgang er tilladt). I disse tilfælde mener vi, at vores legitime interesse vejer tungere end din interesse i at beskytte dine personoplysninger.

Samtykke
Vi indhenter dit samtykke, før vi inkluderer dig i nyhedsbrevskampagner, når vi bruger cookies eller andre online sporingsmetoder, eller når der ikke er noget andet retsgrundlag for at bruge dine personoplysninger.
Opbevaringsperiode:
For vores kunder: Dine oplysninger gemmes, så længe vi har et kundeforhold til dig, og derefter i op til fireogtyve (24) måneder. Vores kundeforhold til dig gælder i aftalens løbetid, og når du er opført som kontaktperson eller lignende, og så længe du interagerer med os, for eksempel ved at kontakte os, besøge vores website eller klikke på links, vi har sendt via e-mail.

Samtykket vil blive bevaret, indtil du vælger at trække det tilbage.
Dine rettigheder:
Du har ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af en legitim interesse.

Du har altid ret til at kræve, at vi holder op med at bruge dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål. Derefter vil du ikke længere kunne modtage oplysninger og tilbud, der er specielt skræddersyet til dig. I enhver markedsføringskommunikation, du modtager fra os, har du mulighed for at afvise markedsføring, hvis du ikke længere ønsker at modtage den. Se punkt 9 Dine rettigheder for yderligere oplysninger.
Oplysningerne i denne tabel gælder for AddSecure

Forretningsudvikling

Formål:
Produktudvikling, serviceudvikling og generel forretningsudvikling.
Personoplysninger:
Kundedata såsom kundenummer, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
Ordre- og betalingsoplysninger såsom ordrehistorik og betalingsoplysninger.
Surfingvaner og besøgshistorik såsom de sider, du har besøgt på vores website (og andre), og hvor længe besøget varede.
Indkøbsmønstre som f.eks. oplysninger om, hvordan du bruger vores tjenester
Elektroniske logfiler såsom mobil datatrafik eller anden datatrafik sendt til vores alarmplatforme og andre systemer.
Hvad vi gør:
Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med vores markeds- og kundeanalyse, som hovedsageligt består af statistik, data fra afsluttede markedssegmenteringer og kundetilfredshedsevalueringer (dog anonymiserer vi så vidt muligt data, før vi bruger dem til statistiske formål). Vi bruger derefter resultaterne af vores analyse som grundlag for at forbedre, erstatte eller udvikle nye ydelser, processer eller arbejdsmetoder for at imødekomme forventningerne og ønskerne hos dig og andre kunder. For eksempel kan vi have et ønske om at bruge personoplysninger til at forbedre vores kundeservice, tilbyde nye pakker eller tilpasse vores website, så det passer til dine og andre kunders behov.
Retsgrundlag:
Legitim interesse
Vi mener, at vores interesse i at analysere brugen af vores produkter og tjenester for at forbedre, erstatte eller udvikle det samme opvejer din interesse i at beskytte dine personoplysninger.
Opbevaringsperiode:
Dine oplysninger gemmes, så længe vi har et kundeforhold til dig, og derefter i op til fireogtyve (24) måneder. Vores kundeforhold til dig gælder i aftalens løbetid, og når du er opført som kontaktperson eller lignende, og så længe du interagerer med os, for eksempel ved at kontakte os, besøge vores website eller klikke på links, vi har sendt via e-mail.
Dine rettigheder:
Du har ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af en legitim interesse. Se punkt 9 Dine rettigheder for yderligere oplysninger.
Oplysningerne i denne tabel gælder for AddSecure

Omstrukturering af AddSecure

Formål:
Administration i forbindelse med virksomhedsovertagelser og omstrukturering.
Personoplysninger:
Kundedata såsom kundenummer, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
Ordre- og betalingsoplysninger såsom ordrehistorik og betalingsoplysninger.
Loginoplysninger såsom e-mailadresse og adgangskode.
Surfingvaner og besøgshistorik såsom de sider, du har besøgt på vores website (og andre), og hvor længe besøget varede.
Indkøbsmønstre såsom oplysninger om, hvordan du bruger vores tjenester.
Elektroniske logfiler såsom mobil datatrafik eller anden datatrafik sendt til vores alarmplatforme og andre systemer.
Hvad vi gør:
Hvis AddSecure (helt eller delvist) omstruktureres, f.eks. ved at blive fusioneret eller opdelt i forskellige enheder, eller hvis en tredjepart ønsker at erhverve AddSecure (helt eller delvist) eller vores kunderelationer, vil AddSecure videregive relevante personoplysninger til den overtagende virksomhed. I sådanne tilfælde vil den overtagende virksomhed fortsætte med at bruge dine personoplysninger til de samme formål som dem, der er fastsat i denne privatlivspolitik, hvis du ikke modtager andre oplysninger i forbindelse med overførslen. Et overtagende selskab skal særskilt informere dig om sin behandling.
Retsgrundlag:
Legitim interesse
Vi mener, at vores interesse i at muliggøre en akkvisitions- eller omstruktureringsproces opvejer din interesse i at beskytte dine personoplysninger. Dette forudsætter dog, at den overtagende virksomhed udfører aktiviteter af lignende karakter som AddSecure.
Opbevaringsperiode:
Hvis AddSecure ophører med at eksistere, f.eks. gennem fusion, likvidation eller konkurs, eller hvis AddSecures kundedatabase overføres til en virksomhed, der overtager den, sletter vi dine personoplysninger, forudsat at vi ikke behøver at opbevare dem for at overholde lovkrav.

Hvis AddSecure erhverves af en virksomhed eller brydes op i forbindelse med en omstrukturering, vil vi fortsætte med at opbevare og bruge dine personoplysninger i overensstemmelse med vilkårene i denne privatlivspolitik, hvis du ikke modtager andre oplysninger i forbindelse med overførslen.
Dine rettigheder:
Du har ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af en legitim interesse. Se punkt 9 Dine rettigheder for yderligere oplysninger.
Oplysningerne i denne tabel gælder for AddSecure

Helbreds- og plejerelaterede telefontjenester via AddSecure Smart Care Oy

Formål:
Levering af helbreds- og plejerelaterede telefontjenester via AddSecure Smart Care Oy.
Personoplysninger:
Oplysninger om kundens sundhedstilstand, såsom relevante diagnoser, foreløbige data fra undersøgelsen eller behandlingen og oplysninger, der er et resultat af undersøgelsen eller behandlingen, såsom måleresultatet.
Andre oplysninger, der er, nødvendige for levering af tjenesten, såsom personligt identifikationsnummer,  sikkerhedsovervågning (Safety Watch) i forhold til kundens placering, hjertefrekvens og aktivitetsoplysninger eller navn og kontaktoplysninger på kundens nære pårørende/ ICE-kontakt.
Oplysninger om brugen, af tjenesten, f.eks. alarmer modtaget af alarmcentralen og kundebesøg.
Hvad vi gør:
Vi bruger dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at sikre den relevante organisering, planlægning, implementering og overvågning af telefontjenesten vedrørende sundhed og pleje.

Oplysninger om kundernes sundhedstilstand behandles på servicetidspunktet for at vurdere den aktuelle situation og behovet for pleje og for at bestemme den rigtige hjælper.
Retsgrundlag:
Opfyldelse af kontrakter
Dine personoplysninger behandles på grundlag af et kontraktforhold mellem dig som kunde og AddSecure Smart Care Oy.

Udtrykkeligt samtykke
Oplysninger om kundens helbred tilhører særlige kategorier af personoplysninger. I forbindelse med private kundeforhold behandles sundhedsrelaterede personoplysninger på grundlag af dit udtrykkelige samtykke, der er tilkendegivet ved at indgå en kundeaftale med os. Når vi leverer sociale plejetjenester, er AddSecure Smart Care Oys ret til at behandle sundhedsdata baseret på den finske databeskyttelseslov (1050/2018) og dennes paragraf 6, stk. 5: Behandling af oplysninger, der er nødvendige for tjenesten inden for social pleje, samt artikel 9, stk. 2, litra c), i GDPR: Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser, og stk. 2, litra h), i GDPR: Behandling er nødvendig med henblik på levering af sundheds- eller social omsorg eller behandling eller forvaltning af sundheds- eller socialplejesystemer og -tjenester.
Opbevaringsperiode:
De oplysninger, der indsamles om levering af social- og sundhedsydelser, opbevares i overensstemmelse med branchens lovbestemte forpligtelser, normalt i tredive (30) år fra tjenestens ophør eller tolv (12) år efter klientens død. Lydoptagelser af alarmer, der tilgår alarmcentralen, skal opbevares i op til fireogtyve (24) måneder efter, at alarmen blev registreret.
Dine rettigheder:
Se punkt 9 Dine rettigheder for yderligere oplysninger.
Oplysningerne i denne tabel gælder kun for AddSecure Smart Care Oy

4.   Hvor kommer dine personoplysninger fra?

Du har leveret de personoplysninger, vi behandler om dig. Du leverer oplysninger såsom dit navn, e-mailadresse og telefonnummer, når du opretter en brugerkonto, bestiller produkter og tjenester og på anden måde bruger vores tjenester.

For at indgå en aftale med os hos AddSecure og for at forsyne dig med vores produkter og tjenester er det påkrævet, at du giver os visse personoplysninger. Hvis du ikke giver de oplysninger, vi har brug for til at drive vores forretning, kan vi ikke indgå aftaler med dig eller levere vores produkter og/eller tjenester til dig.

Personoplysninger, der tilhører AddSecure Smart Care Oys kunde, kan også indsamles via kundens nære slægtning eller en juridisk repræsentant for kunden eller via plejepersonale og andet sundhedspersonale, når disse er bemyndiget af kunden.

5.   Automatiseret beslutningstagning

Vi bruger ikke automatiserede processer til at træffe beslutninger, der i væsentlig grad påvirker dig.

6.   Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil vi indsamlede de personoplysninger, der er omfattet af denne privatlivspolitik. I ovenstående tabel under punkt 3 “Behandlingen af dine personoplysninger” kan du se, hvor længe vi opbevarer personoplysninger om dig til forskellige formål.

7.   Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

AddSecure kan videregive dine personoplysninger inden for AddSecure Group og til tredjeparter, såsom tjenesteudbydere (it-udbydere, marketingbureauer og virksomheder, vi samarbejder med om at levere vores tjenester og drive vores forretning) i overensstemmelse med gældende lovgivning og i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser, for at levere vores produkter og tjenester til dig eller for at varetage vores dokumenterede legitime interesser.

I nogle tilfælde kan vi også være nødt til at videregive oplysninger efter anmodning fra myndighederne eller andre parter i forbindelse med domstols- eller virksomhedsovertagelsesprocesser eller lignende. Derudover kan vi i tilfælde af en omstrukturering af AddSecure videregive dine personoplysninger til en overtagende eller investerende virksomhed.

Sundhedsrelaterede oplysninger, der behandles af AddSecure Smart Care Oy, vil aldrig blive videregivet til tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke.

8.   Hvor behandles dine personoplysninger?

Vi bestræber os på primært at behandle dine data inden for EU/EØS. I særlige tilfælde kan vi overføre dine personoplysninger til et land uden for EU/EØS. Hvis personoplysninger overføres til et sådant land, vil vi sikre, at dine personoplysninger forbliver beskyttet, og at overførslen udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Såfremt du bruger en tjeneste, der tilbydes af AddSecure uden for EU/EØS, f.eks. en web-/mobilapplikationstjeneste, en datakommunikationstjeneste eller en lignende tjeneste, henviser vi til undtagelserne for specifikke situationer (artikel 49 i GDPR) såsom:

a) den registrerede (dig) udtrykkeligt har givet sit samtykke til den foreslåede overførsel,

b) overførslen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller

c) overførslen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, der er indgået i den registreredes interesse.

Nogle tjenester, der tilbydes af AddSecure, eller værktøjer, der bruges af AddSecure, omfatter databehandling uden for EU/EØS. I forbindelse med denne form for databehandling sikrer vi, at der er truffet passende beskyttelsesforanstaltninger, f.eks.:

a) at der foreligger en beslutning fra Europa-Kommissionen om, at det pågældende land sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau,

b) at den anvendte tjenesteudbyder har bindende virksomhedsregler (artikel 47 i GDPR), eller

c) at aftalen med tjenesteyderen omfatter EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

9.   Dine rettigheder

9.1.            Vores ansvar for dine rettigheder

Som dataansvarlig er AddSecure ansvarlig for at sikre, at brugen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen, og at dine rettigheder tages i betragtning. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder. Du finder vores kontaktoplysninger nederst i denne privatlivspolitik (se punkt 12 “Kontaktoplysninger”).

AddSecure er forpligtet til at besvare din anmodning om at udøve dine rettigheder inden for én (1) måned efter din anmodning. Hvis din anmodning er kompliceret, eller hvis der er indsendt et stort antal anmodninger, har vi ret til at forlænge denne periode med to (2) måneder. Hvis vi mener, at vi ikke kan gøre det, du vil have os til at gøre, er vi forpligtet til at underrette dig senest én (1) måned efter modtagelsen af din anmodning om årsagen til, at vi ikke kan gøre det, du vil have os til at gøre, og informere dig om, at du har ret til at klage til tilsynsmyndigheden.

Alle oplysninger, vi leverer, og al kommunikation samt alle handlinger, vi udfører, er gratis for dig. Men hvis det, du anmoder om med hensyn til dine rettigheder, er klart ubegrundet eller urimeligt, eller hvis du foretager disse anmodninger gentagne gange, har vi ret til at nægte at imødekomme din anmodning eller opkræve et administrativt gebyr for den ydelse, vi leverer.

9.2.            Dine ret til indsigt, berigtigelse, sletning og begrænsning

Du har ret til at anmode AddSecure om følgende:

a) Indsigt i dine personoplysninger. Du har ret til at anmode om en oversigt over vores behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, vi behandler.

b) Berigtigelse af dine personoplysninger. På din anmodning eller på eget initiativ berigtiger, anonymiserer, sletter eller supplerer vi alle oplysninger, som vi opdager er unøjagtige, ufuldstændige eller vildledende.

c) Sletning af dine personoplysninger. Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Sletning bør derfor finde sted, hvis:

  • personoplysningerne ikke længere er nødvendige i henhold til formålet med indsamlingen,
  • vi behandler dine data på grundlag af dit samtykke, og du trækker dette tilbage,
  • du gør indsigelse mod vores behandling af dine data efter en vurdering af den legitime interesse, og vi ikke kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, der vejer tungere end dine interesser og rettigheder,
  • vi har brugt personoplysningerne på en ulovlig måde, eller
  • vi har en juridisk forpligtelse til at slette personoplysningerne.

Denne ret eksisterer dog ikke, hvis behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en retlig forpligtelse, udførelsen af en opgave, der udføres i offentlighedens interesse, eller etablering, udøvelse eller forsvar af et retskrav.

Hvis der er juridiske krav eller andre tvingende årsager, der gør det muligt for os ikke at slette dine personoplysninger med det samme, vil vi ikke desto mindre stoppe behandlingen af dine personoplysninger til andre formål end at overholde disse tvingende årsager.

d) Begrænsning af behandlingen. Dette betyder, at vi midlertidigt vil begrænse brugen af dine data. Du har ret til at anmode om en begrænsning, når:

  • du mener, at dine oplysninger er forkerte, og du har anmodet om en rettelse af dine personoplysninger, mens vi undersøger nøjagtigheden af oplysningerne,
  • brugen af oplysningerne er ulovlig, og du ønsker ikke, at dataene skal slettes,
  • vi som dataansvarlig ikke længere har brug for personoplysningerne til vores formål, men du har brug for dem for at kunne fastlægge, håndhæve eller forsvare et retskrav, eller
  • du har gjort indsigelse mod brugen af dataene i overensstemmelse med punkt 3 nedenfor, mens du afventer en vurdering af, om vores interesser vejer tungere end dine.

Hos AddSecure vil vi tage alle rimelige skridt til at underrette alle, der har modtaget personoplysninger i henhold til punkt 7 “Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?”, hvis vi har rettet, slettet eller begrænset adgangen til dine personoplysninger, efter at du har anmodet os om det. Efter anmodning vil vi informere dig om de parter, vi har videregivet de pågældende personoplysninger til.

9.3.            Din ret til at gøre indsigelse mod brugen af data

Du har ret til at gøre indsigelse mod en bestemt behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, hvis dine oplysninger behandles på grundlag af legitime interesser eller på grundlag af almen interesse (se punkt 3 “Behandlingen af dine personoplysninger”). I sådanne tilfælde skal vi stoppe behandlingen, medmindre:

a) Vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, eller

b) Behandlingen er nødvendig for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Hvis du ikke ønsker, at AddSecure skal bruge dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan brug ved at kontakte os. Når vi har modtaget din indsigelse, ophører vi med at bruge dine personoplysninger til sådanne markedsføringsformål.

9.4.            Din ret til at trække dit samtykke tilbage

I tilfælde af databehandling, hvor vi bruger dit samtykke som retsgrundlag (se punkt 3 “Behandlingen af dine personoplysninger”), kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger nederst i denne privatlivspolitik (se punkt 12 “Kontaktoplysninger”). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, er det muligt, at du ikke vil være i stand til at bruge vores tjenester efter hensigten.

9.5.            Din ret til dataportabilitet

Du har ret til dataportabilitet. Dette indebærer retten til at indhente visse dele af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at overføre disse data til en anden dataansvarlig. Du har kun ret til dataportabilitet, når brugen af dine personoplysninger er automatiseret, og vi baserer vores brug på dit samtykke eller på en aftale mellem dig og os. Dette betyder, at du f.eks. har ret til at indhente og overføre alle personoplysninger, du har indtastet for at oprette din brugerkonto hos os.

9.6.            Din ret til at klage til tilsynsmyndigheden

Du har ret til at indgive eventuelle klager vedrørende vores behandling af dine personoplysninger til tilsynsmyndigheden. Hvis du ønsker at indgive en sådan klage til din nationale tilsynsmyndighed, kan du gøre det ved at kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed (henvisningen til “lokal” betyder, hvor du bor eller arbejder, eller hvor der er sket et påstået brud på datasikkerheden).

Den relevante myndighed for dig kan findes via Det Europæiske Databeskyttelsesråd.

10.   Vi beskytter dine personoplysninger

Du skal altid kunne føle dig tryg, når du giver os dine personoplysninger. Derfor har AddSecure truffet passende og nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod f.eks. ukorrekt adgang, tab, ændring og sletning af data.

11.   Ændringer af denne privatlivspolitik

AddSecure forbeholder sig retten til fra tid til anden at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Hvis vi foretager større ændringer, modtager du klare oplysninger om ændringerne, og hvad de betyder for dig, før sådanne ændringer træder i kraft.

12.   Kontaktoplysninger

Tøv ikke med at kontakte os på AddSecure, hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, vores brug og behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder.

AddSecure Group AB
Telefonvägen 26
SE-126 26 Hägersten
Sweden
www.addsecure.com
[email protected]