Find den rette løsning til temperaturovervågning af følsomt gods

Sikre dig, at dine temperaturfølsomme varer håndteres og leveres under korrekte forhold med realtids temperaturovervågningsløsning og advarsler.

Download vores Temperaturovervågnings Guide.

Transportører af temperaturfølsomme varer som mad og medicinalvarer skal kunne sikre kølekæden fra fabrik til butik. I denne vejledning ser vi på branchens udfordringer, regler og hvilke løsninger, der findes til temperaturovervågning.

Download vores Temperaturovervågnings Guide

Download vores Temperaturovervågnings Guide

VÆR FORBEREDT

Overhold de strenge love og krav med omfattende data og kontrol logs for hver tur

BESKYT DINE TRANSPORTER

Overvåg status for dine temperaturfølsomme varer i realtid og få omgående alarmer ved temperaturoverskridelser.

UDVIDET KUNDESERVICE

Hold dine kunder opdateret med live ETA alarmer (estimeret ankomst) og temperaturrapporter/dokumentation.

Bed om en demo!

Luk op for større effektivitet i flåden med vores temperaturovervågningsløsning!